AEM CLUTCH COVER BASE

DU172 : ベースカバー

個体アルミブロック削り出し

Panigale V4 & V4S

¥29,800

  • 受注製造

AEM CLUTCH COVER TOP

DU173 : トップカバー

個体アルミブロック削り出し+強化ガラス

¥19,800

  • 受注製造

AEM CLUTCH COVER BADGE

DU174:ネームプレート

個体アルミブロック削り出し

¥3,680

  • 受注製造

AEM PRESSURE PLATE RING

DU168

個体アルミブロック削り出し

¥9,200

  • 受注製造