SPARK TRIDENT 660 60'S FULL-SYSTEM

GTR8819 Euro5承認モデル

ステンレスヘッダー

ステンレス60'Sサイレンサー

重量:8.1kg→5.2kg

¥149,800

  • 6週間~/受注生産

SPARK TRIDENT 660 MOTO-GP FULL-SYSTEM

GTR8818 Euro5承認モデル

ステンレスヘッダー+BOX

MotoGPサイレンサー

重量:8.1kg→5.0kg

¥149,800

  • 6週間~/受注生産

SPARK TRIDENT 660 GRID-O FULL-SYSTEM

GTR8820 Euro5承認モデル

ステンレスヘッダー+BOX

GRID-Oチタンサイレンサー

重量:8.1kg→5.0kg

¥149,800

  • 6週間~/受注生産

OUR SUPPORT

Dog House

Dog House

BLAST Racing

VITAL SPIRIT