SPARK CRF 1000L AFRICA TWIN 16-19 DAKAR SLIP-ON

GHO1701 Euro4承認

DAKAR サイレンサー

重量:4.8kg→2.9kg

¥69,800

  • お届け日数:4週間

SPARK CRF 1000L AFRICA TWIN 16-19 DAKAR FULL-SYSTEM

GHO8810

ステンレスヘッダー+DAKAR サイレンサー

重量:7.8kg→4.9kg

¥179,800

  • お届け日数:4週間

SPARK CRF 1100L AFRICA TWIN 20-21 DAKAR SLIP-ON

GHO1703 Euro5承認

DAKAR サイレンサー+ステンレスパイプ

音量:91db→90-93db

¥0

SPARK CRF 1100L AFRICA TWIN 20-21 FIGHTER SLIP-ON

GHO1702

FIGHTER サイレンサー+ステンレスパイプ

重量:5.5kg→2.4kg

音量:91db→91-92db

¥129,800

  • お届け日数:4週間

SPARK CRF 1100L AFRICA TWIN 20-21 MANIFOLD

GHO8501

ステンレスヘッダーパイプ

重量:4.7kg→1.7kg

音量:91db→97.8db

¥79,800

  • お届け日数:4週間

OUR SUPPORT

Dog House

Dog House

BLAST Racing

VITAL SPIRIT