SPARK YZF-R1 15-22 FORCE 3/4KIT

-GYA8828

ステンレスリンクパイプ54mm+Force 350mm チタンサイレンサー

重量:8.0kg→3.4kg

音量:102db

-GYA8829

チタンリンクパイプ54mm+Force 350mm チタンサイレンサー

重量:8.0kg→2.8kg

音量:102db

 ※触媒は除去されます

¥139,800

  • お届け日数:4週間

SPARK YZF-R1 15-22 KONIX 3/4KIT

-GYA8868

チタンリンクパイプ54mm+Konix チタンサイレンサー

重量:8.0kg→2.2kg

※触媒は除去されます

¥169,800

  • お届け日数:4週間

SPARK YZF-R1 15-22 MOTO-GP 3/4KIT

-GYA8830

チタンリンクパイプ54mm+MotoGP チタンサイレンサー

重量:8.0kg→1.8kg

※触媒は除去されます

¥179,800

  • お届け日数:4週間

SPARK YZF-R1 15-22 GRID-O 3/4KIT

-GYA8858

チタンリンクパイプ54mm+GRID-O チタンサイレンサー

重量:8.0kg→1.6kg

※触媒は除去されます

¥0


SPARK YZF-R1 15-22 FORCE 3/4KIT EVO

-GYA8878

ステンレスリンクパイプ60mm+Force チタンサイレンサー

重量:8.0kg→kg

音量:102db

-GYA8882

チタンリンクパイプ60mm+Force チタンサイレンサー

重量:8.0kg→kg

音量:102db

 ※触媒は除去されます

¥149,800

  • 6~8週間/受注生産

SPARK YZF-R1 15-22 MOTO-GP 3/4KIT EVO

-GYA8879

チタンリンクパイプ60mm+MotoGP チタンサイレンサー

重量:8.0kg→kg

音量:102db

 ※触媒は除去されます

¥189,800

  • 6~8週間/受注生産

SPARK YZF-R1 15-22 KONIX 3/4KIT EVO

-GYA8883

チタンリンクパイプ60mm+Konix チタンサイレンサー

重量:8.0kg→kg

音量:102db

 ※触媒は除去されます

¥189,800

  • 6~8週間/受注生産

SPARK YZF-R1 15-22 FIGHTER 3/4KIT EVO

-GYA8859

チタンリンクパイプ60mm+Fighter チタンサイレンサー

重量:8.0kg→2.5kg

音量:102db

 ※触媒は除去されます

¥189,800

  • 6~8週間/受注生産

SPARK YZF-R1 15-22 GRID-O 3/4KIT

-GYA8858

チタンリンクパイプ60mm+Grid-O チタンサイレンサー

重量:8.0kg→1.6kg

音量:db

 ※触媒は除去されます

¥0


SPARK VALVE ELIMINATE KIT

SKIT040

触媒・排気弁除去時のシステムエラーを防ぎます

¥2,980

  • お届け日数:4週間

OUR SUPPORT

Dog House

Dog House

BLAST Racing

VITAL SPIRIT