SPARK YZF-R1 15-23 FORCE 3/4KIT

-GYA8828

ステンレスリンクパイプ54mm+Force 350mm チタンサイレンサー

重量:8.0kg→3.4kg

音量:102db

-GYA8829

チタンリンクパイプ54mm+Force 350mm チタンサイレンサー

重量:8.0kg→2.8kg

音量:102db

 ※触媒は除去されます

¥179,800

  • お届け日数:4~6週間

SPARK YZF-R1 15-23 FORCE 3/4KIT

-GYA8882

チタンリンクパイプ60mm+Force 350mm チタンサイレンサー

重量:8.0kg→2.5kg

音量:102db

 ※触媒は除去されます

¥229,800

  • お届け日数:4~6週間

SPARK YZF-R1 15-23 FORCE EVO 3/4KIT

-GYA8859

チタンリンクパイプ60mm+Force EVO チタンサイレンサー

重量:8.0kg→2.8kg

音量:

 ※触媒は除去されます

¥239,800

  • お届け日数:4~6週間

SPARK YZF-R1 15-23 KONIX EVO 3/4KIT

-GYA8883

チタンリンクパイプ60mm+Konix EVOチタンサイレンサー

重量:8.0kg→2.2kg

※触媒は除去されます

¥239,800

  • お届け日数:4~6週間

SPARK YZF-R1 15-23 MOTO-GP 3/4KIT

-GYA8879

チタンリンクパイプ60mm+MotoGP チタンサイレンサー

重量:8.0kg→1.8kg

※触媒は除去されます

¥229,800

  • お届け日数:4~6週間

SPARK YZF-R1 15-23 GRID-O 3/4KIT

-GYA8858

チタンリンクパイプ60mm+GRID-O チタンサイレンサー

重量:8.0kg→1.6kg

※触媒は除去されます

¥239,800

  • お届け日数:4~6週間

SPARK VALVE ELIMINATE KIT

SKIT040

触媒・排気弁除去時のシステムエラーを防ぎます

¥3,980

  • お届け日数:4~6週間