SPARK 890R ADVENTURE DAKAR SLIP-ON

GKT0501 Euro5承認モデル

Dakarサイレンサー

重量:4.0kg→2.5kg

¥109,800

  • お届け日数:4~6週間

SPARK 890R ADVENTURE FIGHTER SLIP-ON

GKT0601 Euro5承認モデル

Fighterサイレンサー

重量:4.0kg→2.7kg

¥147,800

  • お届け日数:4~6週間

SPARK ADVENTURE 1050 15-16 FORCE SLIP-ON

GKT0203 Euro承認モデル

FORCEサイレンサー

¥89,800

  • お届け日数:4~6週間

SPARK ADVENTURE 1190/SUPER ADVENTURE 1290 FORCE SLIP-ON

GKT0201 Euro4承認モデル

FORCEサイレンサー

ADVENTURE 1190 13-16/17-18

SUPER ADVENTURE 1290 15-16/17-18

¥89,800

  • お届け日数:4~6週間

SPARK SUPER ADVENTURE 1290 17-20 FIGHTER SLIP-ON

GKT0204 HOM

FIGHTER チタンサイレンサー

重量:1.9kg

出力:+2.5hp/4500rpm

¥149,800

  • お届け日数:4~6週間