SPARK DUKE 790 890 GRID-O SLIP-ON

GKT0110 Euro4

GRID-O 215mm チタンサイレンサー

重量:3.3kg→3.0kg

音量:94db/96db

出力:+2hp

承認:790 Euro4 / 890 Euro5

¥189,800

  • お届け日数:4~6週間

SPARK DUKE 790 890 GRID-O SLIP-ON

GKT0115

GRID-O 175mm チタンサイレンサー

重量:3.3kg→2.8kg

音量:

出力:+2hp

承認:790 Euro4 / 890 Euro5

¥189,800

  • お届け日数:4~6週間

SPARK DUKE 790 890 MOTO-GP SLIP-ON

GKT0116

MotoGPサイレンサー

重量:3.3kg→2.8kg

音量:

出力:+2hp

承認:790 Euro4 / 890 Euro5

¥186,800

  • お届け日数:4~6週間