SPARK DUKE 790 890 GRID-O SLIP-ON

GKT0110

GRID-O 215mm チタンサイレンサー

重量:3.3kg→3.0kg

音量:94.5db/96db

出力:+2hp

¥146,800

  • お届け日数:4週間

SPARK DUKE 790 890 GRID-O SLIP-ON

GKT0115 Euro4承認モデル

GRID-O 175mm チタンサイレンサー

重量:3.3kg→2.8kg

音量:

出力:+2hp

¥149,800

  • お届け日数:4週間

SPARK DUKE 790 890 MOTO-GP SLIP-ON

GKT0116 Euro4承認モデル

MotoGPサイレンサー

重量:3.3kg→2.8kg

音量:

出力:+2hp

¥149,800

  • お届け日数:4週間

OUR SUPPORT

Dog House

Dog House

BLAST Racing

VITAL SPIRIT