SPARK Z900 20-21 Konix Slip-on

Konixサイレンサー

GKA0905

Euro5承認

重量:4.1kg→1.5kg

近日発売

¥0

Z900 20-21 MotoGP Slip-on

MotoGPサイレンサー

GKA0904

Euro5承認

重量:4.1kg→0.8kg

近日発売

¥0

SPARK Z900 GRID-O Slip-on

GRID-Oサイレンサー

GKA0906

Euro5承認

重量:4.1kg→0.9kg

音量:97.5db(バッフル有)

近日発売

¥0

OUR SUPPORT

Dog House

Dog House

BLAST Racing

VITAL SPIRIT