SPARK NINJA 400 KONIX SLIP-ON

GKA1001

KONIX チタンサイレンサー+ステンレスパイプ

音量:92.6db(5000rpm)

重量:4.1kg→1.5kg

¥96,800

  • お届け日数:4~6週間

SPARK NINJA 400 MOTO-GP SLIP-ON

GKA1002

Moto GPチタンサイレンサー+ステンレスパイプ

重量:4.1kg→0.9kg

¥94,800

  • お届け日数:4~6週間

SPARK NINJA 400 KONIX FULL-SYSTEM

WSSP300 Ver.

GKA8823

KONIX チタンサイレンサー+ステンレスヘッダー

音量:107db

GKA8824

KONIX チタンサイレンサー+チタンヘッダー

音量:107db

重量:6.6kg→3.1kg

¥179,800

  • お届け日数:4~6週間

SPARK NINJA 400 MOTOGP FULL-SYSTEM

GKA8826

MotoGPチタンサイレンサー+ステンレスヘッダー

重量:6.6kg→2.1kg

¥179,800

  • お届け日数:4~6週間

SPARK NINJA 400 FORCE FULL-SYSTEM

GKA8825

FORCE チタンサイレンサー+ステンレスヘッダー

音量:102db

重量:6.6kg→3.5kg

¥179,800

  • お届け日数:4~6週間

SPARK NINJA 400 FORCE FULL-SYSTEM

GKA8827

FORCE チタンサイレンサー+チタンヘッダー

重量:6.6kg→3.4kg

¥249,800

  • お届け日数:4~6週間