SPARK MT-10 MOTO-GP SLIP-ON

-GYA0904

MotoGP サイレンサー

重量:1.5kg→0.8kg

¥67,800

  • お届け日数:4週間

SPARK MT-10 KONIX SLIP ON

-GYA0905

KONIX サイレンサー

重量:1.5kg→1.3kg

¥67,800

  • お届け日数:4週間

SPARK MT-10 FORCE 3/4KIT

-GYA8845

ステンレスリンクパイプ54mm+Force 350mm チタンサイレンサー

重量:8.0kg→3.4kg

音量:102db

-GYA8846

チタンリンクパイプ54mm

Force 350mm チタンサイレンサー

重量:8.0kg→2.8kg

音量:102db

 ※触媒は除去されます

¥139,800

  • お届け日数:4週間

SPARK MT-10 MOTO-GP 3/4KIT

-GYA8830

チタンリンクパイプ54mm+MotoGPチタンサイレンサー

重量:8.0kg→1.8kg

※触媒は除去されます

¥179,800

  • お届け日数:4週間

SPARK MT-10 KONIX 3/4KIT

-GYA8848

チタンリンクパイプ54mm

Konix チタンサイレンサー

重量:8.0kg→2.2kg

※触媒は除去されます

¥169,800

  • お届け日数:4週間

SPARK MT-10 FORCE FULL-SYSTEM

-GYA8849

チタンヘッダー65mm+FORCE 350mm チタンサイレンサー

重量:10.8kg→3.4kg

音量:102db

¥299,800

  • お届け日数:4週間